Özel Jeoteknik Proje Mühendislik - ANKARA
zel jeoteknik proje
jeoteknik iletiim 0312 340 40 41 zel jeoteknik iletiim info@ozeljeoteknik.com
 
 
Özel Jeoteknik Proje Mühendislik - Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler
Belediyelerin mücavir alanları içinde yer alan arazilerde her türlü imar faaliyetleri, kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
İmar kanununun 18. ve 23. maddeleri uyarınca, imar planı hükümleri çerçevesinde uygulama yapılabilmesi için parselasyon yapılarak imar parsellerinin oluşturulması gerekmektedir.
 
İmar planının yapımı için zorunlu olan ve imar planına veri olan, yapılaşma kararlarını etkileyen, arazinin yapısına göre aletsel etütlerle elde edilen ve parselin bulunduğu bölge genelini kapsayan “Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu” tanzim edilmelidir.
Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Jeoloji Mühendisi tarafından hazırlanır.

JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARINDA
 
-İnceleme alanının Jeolojisi
-Yerleşime uygun alanlar; Yapılaşma açısından herhangi bir sakıncası olmayan alanlar
-Önlemli alanlar; Bir takım mühendislik önleminin alınmasıyla yerleşime uygun hale gelebilecek alanlar
-Uygun olmayan alanlar;Yüksek eğim, şev kayması riski, heyelan, kaya düşmesi riski olan alanların belirlenmesi ve haritalanması
-Sel riski olan bölgeler
-Doğal afetlere maruz kalabilecek bölgeler
-Yeraltı suyu durumu
ve diğer jeolojik faktörler ayrıntılı olarak incelenir ve raporlanır.
Özel Jeoteknik Proje Mühendislik büyük bir titizlik ve mühendislik tecrübesiyle " İmar Planlarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu" Hazırlamaktadır.
Özel Jeoteknik Proje Mühendislik - ANKARA   Copyright © 2013
Designed By Konakweb.com