Özel Jeoteknik Proje Mühendislik - ANKARA
zel jeoteknik proje
jeoteknik iletiim 0312 340 40 41 zel jeoteknik iletiim info@ozeljeoteknik.com
 
 
Özel Jeoteknik Proje Mühendislik - Baraj - Gölet Etüdleri

Su Sondajına değişik amaçlar için ihtiyaç olabiliyor. Bunlar iş yerlerinin, binaların ve tarım alanlarının su ihtiyacını karşılamak içindir. Bazen su sondajı yapılmadan problemli bölgelerde Su Etüdüne ihtiyaç olabiliyor. Bu etüt Jeofizik Rezistivite (Özdirenç) yöntemi ile yapılmaktadır . Bu yöntemde akım elektrotları yardımıyla yere verilen elektrik akımı sayesinde tabaka çeşitleri, kırıklar, faylar tespit edilerek arazide su sondajı için en uygun yer, sondaj derinliği ortalama olarak tespit edilir. Eğer arazi problemli değilse Su Etüdü yapılmadan doğrudan Su Sondajına geçilir. Bundan sonra sondaj bölgesinin jeolojisine göre sondaj tipinin seçimi yapılır. Arazi gevşek – yumuşak ise Su Sirkülasyonlu Rotary Sondaj seçilir. Eğer arazi sert ise Havalı Sondaj seçimi yapılarak uygulamaya geçilir. Bazen de aynı sondaj da her iki sistemde uygulanır. Sondaj işleminin sonunda delme işlemi tamamlandıktan sonra Sac veya PVC sondaj boruları ile kuyu borulanarak çakıllanması, temizlenmesi tamamlanarak sondaj kuyusu teslim edilir.Pompa ve tesisatın montajına yönelik tavsiyeler iletilir.

Özel Jeoteknik Proje Mühendislik - ANKARA   Copyright © 2013
Designed By Konakweb.com